Medlemmer 2023

Fornavn Efrternavn
 1. Rene Toft Larsen
 2. Kim Christensen
 3. Torben B Larsen
 4. Helle Lauritsen
 5. Ole Lauritsen
 6. Bent (Russer) Andersen
 7. Johnny Rud Andersen
 8. Benny S Kristensen
 9. Martin Kaalund
 10. Kjeld Wang Jensen
 11. Alex Rud Jensen
 12. Flemming Hedegaard
 13. Alfred Fisker
 14. Susanne Yde
 15. Ida Nikolajsen
 16. Tonny Nikolajsen
 17. Finn Jensen
 18. Jens Rytter
 19. Bente Thomsen
 20. Iver Thomsen
 21. Jette R Madsen
 22. Kjeld Madsen
 23. Høgne I Dali
 24. Lars Rønn
 25. Sven Nielsen
 26. Poul Christensen
 27. Albert Hansen
 28. Ole Hansen
 29. Peter Wenneberg
 30. Thomas (Æ HAJ) Petersen
 31. Christian Kock
 32. Susanne Poulsen
 33. Martin I Dali
 34. Jan Lund
 35. Claus Wenneberg
 36. Jørgen Slot
 37. Palle S Jensen
 38.  Jesper greve