MC TANGEN

Ny Bestyrelse.

Jørgen Slot har valgt at sige stop i bestyrelses arbejdet for Mc. Tangen
Jørgen har været med helt fra start, da Mc. tangen blev grundlagt.
Bestyrelsen vil gerne sige et stor tak til Jørgen Slot, for den mange år han har bidraget til klubbens interesse.

Bestyrelsen siger velkommen til Jan Lund.

Den nye bestyrtelse
Kjeld Madsen, Kim Christensen, Jan Lund, Johnny Rud Jensen samt Iver Thomsen.
Best. suplanter. Susanne Yde og Kjeld Vang
bilagskont. Susanne Poulsen og Rene Larsen.

Året 2017
Det kniber lidt med opbakning til torsdags turene, men vi syntes det er fint når der kommer nogle med. Vi vil jo gerne have at der evt. kommer nogle med bud på hvor vi kan lave ture hen, det behøver jo ikke lige at være om torsdagene , det kan jo og så være om lørdagene som Martin Kålund fore slog hvor vi startede ud evt. kl. 8,00 og var hjemme til middag igen hos familien. Der vil jo også være ture om torsdagene.
Vi har medlemmer der har skiftet deres maskiner i 2017.
Vi vil gere at der kommer nogle yngre medlemmer til klubben.
tak for året 2017.