Generalforsamling

Ved generalforsamlingen var der 23 medlemmer mødt op så det var ok.
Kjeld læste referatet op og takkede Jan Lund for den tid han sad i bestyrelsen.jan valgte at finde nye udfordringer i nyt job på sjælland.
Her overtog Susanne Yde som første suppleant så bestyrelses posten efter Jan.
Susanne blev efter følgende valg på generalforsamlingen til bestyrelsen og der kom så en ny suppleant efter Susanne og det blev Flemming Hedegaard
Og det vil så sige at Kjeld Vang er første og Flemming er anden suppleant.
Der var ikke andre ændringer i bestyrelsen.
Kjeld kom også ind på at det var et godt mc. år, hvor vi er 46 medlemmer i klubben, men der var nok ikke blevet kørt så lidt sammen på de fælles ture selv med den sommer vi havde haft. Så det skulle gerne at blev bedre, til et nyt år.
Vi var ligeledes sluppet med de store uheld lidt små skader har der været men ingen person skader så det er dejlig.
Vi er kommet med i noget der hedder Onsdags træf det vil sige at vi kommer ud at besøge andre Mc. klubber, det er den første onsdag i hver måned.
Der er 16 klubber med på denne listen så det bliver spændende at komme rundt. Vores økonomi ser også godt ud selv om vi står for at skal have nyt køkken og gulv i klubhuset. Det blev vedtaget at nytårs taffel skulle være den samme dato hver år.
Der blev klaget lidt over at vores rengøring var for ringe, det kunne vi godt blive enig om, så her blev der lavet et rengørings udvalg, som man evt. kan melde sig på så finder udvalget en dato for rengøring af huset.
Samt der også kom et nyt køre udvalg som kan ses på hjemmesiden.
Vi sluttede generalforsamlingen af med en gang pølser og hygge snak.
Tak for det gamle år og velkommen i det nye Mc. år
Mvh. Bestyrelsen

p>

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.