Generalforsamling den 6-2-2020.

Kontingentet bliver ensartet fra 2021 da skal alle betale 750 kr. om
året. indmeldelse gebyr bliver uændret. forslaget blev enstemmig vedtaget.


Referat fra Generalforsamlingen.

Der var mødt 24 medlemmer op så vi er på 50% deltagelse

Der var kommet 2 folslag ind til tiden od de blev behandlet.

Som i kan se så bliver der en ny kontingent fra 2021.

Helle trak sig fra det med pladespilet. Det overtog Iver.

Kim trak sig fra bestyrelsen. Her blev Martin Kaalund valgt ind.
Vi siger tak til Kim for tiden i bestyrelsen, og velkommen til Martin

Johnny og Iver blev genvalgt til bestyrelsen.

Økonomien så også fint ud. Tak til Kasseren.

Kjeld Vang og Flemming Hedegaard blev genvalgt som suppleanter.

Billags kontrollanter blev også genvalgt, Susanne P. Samt JP. Toft.


Formandens beretning.
Endnu et år er gået i Mc. Tangen Vores klub blev startet 5/6-2002 Den første bestyrelse blev Konstitueret den 13-6-2002. Året startede som vanlig med et nytårs taffel, (med stort tilslutning)
Der efter har vi afholdt vores dart tunering samt alm. klub aftner med socialt samvær.
I starten af febuar afholdt vi vores generalf. med ca 50 % fremmødte, så det bare dejlig at der er Inetresse i klubben, bliv endelig ved med det. Susanne Yde kom i bestyrelsen , som den første kvinde
Det blev beslutte at bestyrelsen skulle komme med ændring til kontingent betaling, så beløbet blev udlignet for alle. Der blev nedsat et køreudvalg, for at fremme deltagelse og lave evt. lidt længer og spændende ture. Der har efter følgende været et fint frem møde omkring turene.
Tak til de fremmødte og til udvalget.
Martin P. har igen lavet en god tur til Lübeck med fin deltagelse tak for det.
Der skal også lyde et tak til pladespil holdet samt de forskellige madhold, som gør et stort stykke arbejde med at glæde os alle.
Det er altid et stort udfordring at finde en passende dato for sommerfesten, det lykkes desværre heller ikke i 2019 så forslag modtages gerne.
Som vi alle kan se så er klubhuset blevet forskønnet med et nyt køkken, gulv og div. det er blevet rigtig godt. OLe og Kim har ydet et stort indsats her tak for det.
Vi er også i 2019 kommet med i samarbejde med 14 MC. klubber i om egnen, hvor man mødes den første onsdag i måneden, der er et oversigt inde på hjemmesiden. Det er et god og Hyggeligt tiltag så bak op om dette.
2019 Forløb uden de store uheld for vores medlemmer-og deres MCér. Det skulle gerne fortsætte i 2020 og tak for 2019.


Mvh. Formand Kjeld Madsen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.