Generalforsamling Mc Tangen 2023

Vi var mødt talstærk op der var 28 medlemmer op ud af de 35 der Pt. har indbetalt
deres kontingent.

Ole Lauritsen var dirigent og styrede slagets gang fint.

Iver var referent.

Der skulle vælges 2 stemmetæller, og det blev Sven og Flemming

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Kassernes regnskab var meget fint, og blev godkendt med et stort bifald, og en tak til Johnny Kassemester.
Og vi syntes alle at Johnny skulle fortsætte som finansminister.

der var valg til bestyrelsen og her var det Kjeld Madsen, Martin Kaalund og Susanne yde der var på valg
de fik alle genvalg.

Suppleanterne Flemming Østervemb og Kjeld Vang blev også genvalgt
Flemming som første og Kjeld som anden suppleant.

Bilags kontrollant Susanne Poulsen forsatte dette job.

Kontingent / betalings tidspunkt blev som det plejer.

Indkomne forslag her var der stillet et forslag omkring rygning gåde E. tobak og Andet tobak.
skulle være total forbud indendørs.
Forslaget blev vedtaget. Så der er altså totalforbud med rygning inden dørs i klubben fra den 3-2-2023

Der blev vedtaget af generalforsamlingen, at vi skulle oprette mobil pay i klubben.

Der blev under eventuelt fremlagt vores ansøgning om nyt lys på huset, fra grøn pulje.

Der blev serveret kaffe og grill pølser med brød efter generalforsamlingen


 
 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.