Tur til løkkes maskinfabrik

Vi havde vores første torsdags tur den 30/4 som i kan se så gik det til løkkes maskinfabrik.
Her var direktøren Gynter selv kommet for at fortælle om historien omkring lykkes maskinfabrik.
Betty var mødt op for at vi kunne se en af robotterne som kørte.
Brian var også venlig at møde ind for at vise os den sidste nye laserskærer som de havde fået.
Det siger vi dem tak for, også en tak til Betty for den gode kage hun havde lavet til kaffen.
Vi var 10 personer med på turen.
Se billeder i galleri.

Skydning den 17/2-2022

Vi har afholdt skydning Harboøre skytteforening den 17/2
Der var 13 tilmeldte og på dagen blev der en afmelding pga. sygdom.
Men vi havde en rigtig hyggelig aften, med mange gode skytter.
Deltagerne var ikke så langt fra hindanden, så det var meget jævnbyrdig.
Aftenens vinder blev Albert efter en lille konkurrence som de lavede i skytteforeningen.
Her var det alle mod alle den der havde mindst hver gang røg ud af spillet, så det var Albert der var til sidst,
hvor han vandt et garvekort på 100 kr. som skal bruges i klubben. tillykke til Albert.

Generalforsamling

Vi havde en hyggelig aften hvor der var mødt 22 medlemmer op til vores generalforsamling.
Der blev ingen ændringer på bestyrelsens siden samt suppleanter siden.
Der var ingen indkomne forslag.
der blev serveret pølser med brød efter generalforsamlingen.
Her var der også godt med snakken og hygge ved bordene.
Her er formandens Beretning.
Vores generalforsamling blev afholdt lidt sent pga. det skide Corona

 Vi er stadig en fin flok af medlemmer i klubben. 40 medl.

Det var atter et år der var ramt af Corona restriktioner, men vi kom dog ud at køre nogle fine ture.

Vi fik lavet et stort og tiltrængt stykke arbejde med at få malet huset,
her var der en meget fin opbakning til dette, vi sluttede af med en gang pølser.

Vi siger også tak til dem der har arrangeret de godt ture der har været, hen over året.

Vi fik igen afholdt et lille thytræf i klubben igen i år.

Vi fik lige lavet mad et par gange, hen over efteråret. Fiskedeller og vildtsvine biksemad.

Der var ikke den store tilslutning til klubaftnerne i året der gik. Det kan vi kun håbe på at det bliver bedre,
men husk at melde ind hvis der er nogle der laver noget på vore nye Apps den virker fint.

Vi fik også afholdt et enkelt venskabs aften det var hos os hvor der var et fint fremmøde 38 Mcer. selv om der var regn flere steder.

Uheld har der været en enkelt farlig en af, men heldigvis med glædelig udgang.
Ingen person skade men Cyklen kunne desværre ikke klare mødet med et Dådyr.
Elles tak for det gamle år. Håber på nogle dejlige ture i 2022