Året 2021. Hej alle trods Gorvid er vi nødt til at opkræve vores kontingent for 2021. Håber at vi snart kommer i gang igen med vore aktiveteter, generalforsamlingen ved vi ikke lige hvornår vi kan afholde. Kontingentet på de 750 kr. pr medlem indsættes i vestjysk bank. se konto nr. på sms. som Susanne har sendt ud, eller ring til kaseren. Senest den 1 febuar. husk navn på indbetalingen. MVH. Bestyrelsen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.